TILLBAKA TILL LINE-UP

Textile Talks
TIS25
Lutgränd. Kl 10-12

Vi inleder Borås Textile Week med samtal och paneldiskussioner från stora scen i Textile Fashion Center.

Git Guldare, centrumledare Textile Fashion Center, samtalar med intressanta branschpersoner om relevanta ämnen.

Gäster:

– Cecilia Tall generalsekreterare på TEKO

– Birgitta Losman Projektsamordnare och Strategisk resurs Science Park Borås

– Pierre Rosengren VD TEX! by Marketplace Borås

– Johannes Daun 1:e antikvarie/Eva Blomqvist Intendent Textilmuseet

– Ellen Flybäck – Mikrofabriker/lokal produktion

– Anna Lindgren – om Way out West samarbetet, Science Park

Ingen anmälan behövs

Arrangeras av: TEX! by Marketplace Borås