TILLBAKA TILL LINE-UP

Textile Challenge Transparency & Traceability
TIS25
DO Tank Center plan 2 Textile Fashion Center. Kl 9-16

Konferensen Textile Challenge Transparency & Traceability lyfter fram möjligheter för textil- och modeföretag att arbeta med transparens och spårbarhet i sin värdekedja för att göra mer hållbara val.

Ni får veta:

  • hur företag måste arbeta med transparens och spårbarhet för att följa kommande lagar och policys, t ex kommer vi titta närmare på EUs Textilstrategi
  • vilka möjligheter det finns att använda transparens och spårbarhet för att skapa konkurrensfördelar
  • vad vi behöver göra för att skapa förändring på systemnivå

Det kommer också finnas möjlighet att delta i en workshop kring hur olika verktyg såsom PLM-system kan användas som utgångspunkt för arbete med transparens och spårbarhet.

Läs mer och anmäl dig här