TILLBAKA TILL LINE-UP

Share Label Workshop
ONS26
Denim plan 2 Textile Fashion Center. Kl 8.30-9.45

Rudholm Group har utvecklat ett system som använder en s.k. Share Label i kombination med en QR-kod för att låsa upp identiteten för en specifik produkt. Detta ger varumärken en möjlighet att berätta den unika historien om var, hur och av vem ett specifikt plagg tillverkades, med hjälp av video, text och/eller bilder.

Detta är ett nytt sätt att kommunicera och interagera med konsumenten. Det öppnar upp en värld av transparens, där varumärken kan berätta sin historia och dela information. Detta gör det möjligt för konsumenter att göra bättre val om vilka produkter de köper.

Låt din produkt tala för sig själv, lås upp transparens, interaktion och kunskap, DET ÄR DAGS ATT DELA

Vi bjuder in till en intressant workshop med IT-Experten Kristoffer Schroeder från Rudholm Group.

Läs mer om ShareLabel

OBS! Begränsat antal platser.