TILLBAKA TILL LINE-UP

re:skills Workshop
TIS25
Lindhs flygel på plan 2 Textile Fashion Center. Kl 14-15.30

Inspirationsbubbla med Textilklok: Lagning för cirkularitet – Workshop

Vi vill ge dig en inblick i varför det är viktigt att du lär dig mer om material och kvalité med fokus på lagningstekniker.
Med den cirkulära modellen som bas tar vi dig med på en resa genom  möjliga intjäningsmöjligheter, där det att värdesätta textilier och förmedla kunskaper och tjänster till kunden är ett viktigt steg mot hållbarhet.

Öka din textila medvetenhet!