TILLBAKA TILL LINE-UP

Hur kan brands nå sin fulla potential i sin egen e-handel?
TIS25
Garfveriet på plan 2 Textile Fashion Center. Kl 13-15

Föreläsning Workshop med Erik Hedlund & Artur Krupke från ETON

Att brands 2022 har en egen e-handel för att kunna sälja direkt till slutkund känns som en självklarhet. Men att öppna en e-handel går idag göra till nästan ingen kostnad, i stort sett över en helg. Men vad krävs egentligen för att nå den fulla potentialen? Hur hittar man harmoni med sina övriga kanaler där 1 + 1 helst ska bli större än 2, där man å ena sidan inte begränsar tillväxtmöjligheten, men å andra sidan inte enbart kannibaliserar från sina andra kanaler? Hur kan brands använda sina unika styrkor och möjligheter för digital affärsutveckling som driver tillväxt? Vad skiljer en e-handel för ett brand med egna produkter, jämfört med multibrand e-handlare som säljer andras produkter? Hur bör man tänka för att inte enbart driva tillväxt, utan även förbättrad lönsamhet? Hur kan e-handeln också bygga varumärke?

Eton öppnade sin egen e-handel hösten 2013, och den ha sedan dess vuxit till att bli en betydande och viktig tillväxtkanal. Mycket har hänt sedan 2013 där Eton idag har ett etablerat eCom team, ett inhouse utvecklarteam och en headless/composable arkitektur. Men vägen har varit långt ifrån rak, marknaden är konstant föränderlig och många problem återstår att lösa. Ambitionen med den här presentationen är att dela Etons erfarenheter, både positiva och negativa. Dessutom är ambitionen att inspirera till att våga tänka annorlunda och skapa nya digitala affärsmöjligheter och tjänster från era unika styrkor, genom att presentera några av de idéer som Eton själva utvecklat och testat skarpt.

arrangeras av TEX! och ETON