TILLBAKA TILL LINE-UP

Hello Hero! Föreläsning Kenneth Qfvarnström
TOR27
Vestindien på plan 2 Textile Fashion Center. Kl 9.15-12

Skapa din egen framtid genom trenddriven innovation

Vi lever i en ny tid präglad av osäkerhet. Utmaningarna är många. Men möjligheterna är större. Vi har på kort tid genomlidit en pandemi, vi befinner oss mitt i en klimatkris och vi har ett krig med stora geopolitiska förändringar. En av flera anledningarna till högre energipriser med ökade levnadskostnader. Parallellt möter vi nya teknologier, komplexa marknader, krävande kunder, social misstro och en stagnerande tillväxt. Den perfekta stormen helt enkelt. Förändringen är dramatisk, genomgripande och obeveklig. De gamla affärsmodellerna som tog oss hit fungerar inte längre. Vägen framåt kräver nya tankesätt. Och att varumärket betraktas som företagets ekosystem.

Men hur gör man? Är det möjligt att identifiera kundens förväntningar i god tid? Hur utvecklar du lönsamma och långsiktiga kundvärden? Hur uppdaterar jag affärsmodellen? Och hur tolkar jag de svaga signalerna från framtiden? Svaret är trenddriven innovation! Följ med på en spännande resa i 180 och få ett antal konkreta tips och inspirerande exempel på hur du ska förändras för att göra varumärket 1000% värdefullare för dina kunder. Hjältarna designar sin egen framtid. Zombies är fångar i sin historiska framgång. Hur vill du leva ditt affärsliv?

Kenneth Qfvarnström har genomfört över 200 fullskaliga varumärkeskoncept, kommunikationsstrategier och kreativa kampanjer under de senaste 20 åren för både små regionala företag och stora multinationella koncerner. Utvecklade i mitten av 2000-talet en darwinistisk processmodell för hur ett varumärke byggs och kultiveras. Var under 2009 en av medstiftarna till Osterwalders ”Business Model Canvas”. Har studerat neuroestetik, synestetisk design och artificiell intelligens. Filosoferar till vardags kring hur människan kan utvecklas för att må bra i vår digitala biotop. Har gästföreläst vid amerikanska, tyska och svenska universitet. Idag jobbar han som Head of What´s Next på NJIE Foods. En innovationsdriven rebell inom functional foods.

arrangeras av TEX! by Marketplace Borås