TILLBAKA TILL LINE-UP

Fashion Factory
TOR27
Denim Textile Fashion Center. Kl 9-12

HÅLLBART FÖRETAGANDE – ENDA VÄGEN FRAMÅT
Kostnadsfri föreläsning & workshop

Hållbarhet är idag en grundförutsättning för att driva bolag som vill finnas kvar på lång sikt. Vi måste se helheten på ett annat sätt än tidigare.  Det finns en ansvarsroll som företagare och det är att leda sin verksamhet med goda avsikter genom hela värdekedjan. I alla de val ett företag gör bidrar och påverkas omgivningen både positivt och negativt. Att identifiera och eliminera den negativa påverkan är ett måste för att kunna bedriva en trovärdig och långsiktig verksamhet.

I den här föreläsningen får du veta vad du behöver göra som företag för att börja detta arbete och vad som krävs utifrån ramverk och regler.

Efter föreläsningen är du välkommen på en workshop där vi arbetar igenom olika moment för att bygga hållbara strategier.

Välkomna!

Marie Widén brinner för andras framväxt och vill bidra med sin kunskap till hållbar samhällsutveckling genom att stötta företag i sitt hållbarhetsarbete. Hon är hållbarhetsstrateg som genom åren stöttat många företag i sitt hållbarhetsarbete. Hon har arbetat som projektledare i 10 år inom näringslivet i produktutveckling-och produktionsprojekt och inom processledning och hållbarhet.

”Världen förändras. I en snabb takt. Både vad gäller klimatet, lagar och regler men också hur vi människor ser på konsumtion och inköp. Detta kommer påverka näringslivet. Idag och i framtiden kommer företagande handla om så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det kommer handla om vilket ansvar vi tar i de affärer vi utför, skapar och driver. Ansvaret sträcker sig från de valen vi gör i vår egna verksamhet hela vägen ner i värdekedjan till sista underleverantör. Att som företag vara medveten om att de val man gör påverkar många människor, system och processer. Att ta dessa aktiva hållbara val genom hela värdekedjan kommer positionera företag och stärka dem framåt.”