TILLBAKA TILL LINE-UP

Cirkulär Design – workshop
TIS25
Lindhs Flygel på plan 2 Textile Fashion Center. Kl 13-13.30

Vi belyser viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen. Den ger insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.

Arrangeras av: Nordiska Textilakademin